ที่มาของ Logo
 

                           


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลบ้านแพรก

โรงพยาบาลคุณภาพ

เพื่อสุขภาพประชาชน

บริการฉันมิตร

ทุกชีวิตมีค่า...

>>>>> banprak  hospital <<<<< 
 
   ประกาศโครงการต่างๆ
 

            -รายการงบลงทุนปี 2560

            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติ


            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ในเลือดทางเคมีคลินิก อัตโนมัติ


            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด
และแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ

    -ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

     -โครงการชุดสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารอิเลคโตรไลท์
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมี
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อชุดตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว
     อัตโนมัติ
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -ตารางแสดงวงเงิยงบประมาณจัดสรร
            -วงเงินงบประมาณแจ้ง ปปช 1

 

 
 
 
 

 
 

นางสาวปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทร 0-3538-6121

 

   

 เยี่ยมชม : web counter